Werknemers met schulden kosten u als werkgever al gauw 13.000 euro per jaar. Voorkom deze oplopende kosten door budgetcoaching aan uw werknemers aan te bieden en kies voor Wooldrik Budgetadvies. Daarmee toont u goed werkgeverschap, een win-win-situatie voor alle betrokken partijen. Op deze pagina leest u wat ik voor u en uw werknemers kan betekenen.

Risico voor u als werkgever

Oplopende kosten zijn de grootste zorg van werkgevers wanneer er sprake is van werknemers met schulden. Denkt u bijvoorbeeld eens aan vervanging bij ziekte en hogere ziekteverzuimpremies. Dit zijn maar twee voorbeelden. Hieronder vindt u een complete lijst.

Vermoedt u dat een medewerker geldproblemen heeft? De signalen waar u op moet letten vindt u hieronder. Ga altijd het gesprek aan en bied uw werknemer een luisterend oor. Daarmee schenkt u vertrouwen en toont u goed werkgeverschap.

Toch is voorkomen van dergelijke geldproblemen altijd beter dan achteraf genezen. Met de Financieel Fit Scan van Wooldrik Budgetadvies maakt u uw medewerkers bewust van hun financiën. Waar lopen ze risico en wat kan er beter? Zowel voor medewerkers als werkgevers is dit zeer waardevol. U leest er verderop meer over.

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach voor werknemers kan u helpen met:

 • financiële stress

 • preventieve budgetcoaching

 • schuldhulptrajectbegeleiding

Oplopende kosten

Bij werknemers met schulden lopen de kosten snel op door:

 • verminderde productiviteit

 • slechte concentratie op het werk

 • meer fouten

 • (langdurige) ziekmelding

 • vervanging noodzakelijk door ziekte

 • hogere verzuimpremie door ziekteverzuimstijging

 • stijgende administratiekosten

Budgetcoaching voor werknemers

Een budgetcoach kan veel voor uw werknemers betekenen. U hoeft daarbij niet direct te denken aan begeleiding naar een schuldhulptraject vanwege grote schulden, ook ondersteuning bij financiële stress of veranderingen hoort tot de mogelijkheden. Ik vertel u hieronder graag wat ik voor u kan doen.

Financiële stress bij werknemers

Bij vermoedelijke financiële problemen denkt u wellicht direct aan grote schulden en problemen om de vaste lasten te betalen. Dit is echter niet altijd het geval. Een werknemer kan bijvoorbeeld financiële stress ervaren die enorme invloed heeft op haar productiviteit.

Zij maakt zich bijvoorbeeld zorgen over dalende inkomsten of stijgende uitgaven door ziekte, echtscheiding, huur- of hypotheeklasten. Uw werknemer vraagt zich continu af of zij deze vaste lasten nog wel kan betalen. Ook bij dergelijke onzekerheid kan een budgetcoach haar van dienst zijn. Dankzij helder inzicht, praktische tips en adviezen help ik uw werknemer verstandige keuzes te maken. Zo voorkomen we onoverkomelijke financiële problemen.

Wanneer uit ons intakegesprek blijkt dat uw werknemer betalingsachterstanden of schulden heeft, ga ik haar helpen keuzes te maken. We stellen samen een budget op waarvan zij per week moet rondkomen. Zo ontstaat er afloscapaciteit. Dat betekent dat er genoeg ruimte is om achterstanden of schulden af te lossen.

De afspraken met uw werknemer kunnen desgewenst in de avonduren, buiten werktijd, plaatsvinden. Wilt u weten hoe ik te werk ga? Bekijk op de pagina werkwijze de stappen die we samen gaan zetten.

Herken de signalen

Let op de volgende signalen bij uw werknemers:

 • de werknemer vraagt om een voorschot op het salaris

 • er is loonbeslag aangevraagd

 • de werknemer wil graag en steeds meer overwerken

 • hij of zij probeert geld te lenen bij collega’s of bij u

 • de medewerker is gespannen en niet zichzelf

 • hij of zij heeft concentratieproblemen en maakt veel fouten

 • er is sprake van fraude en/of diefstal

 • verhoogd ziekteverzuim

Preventieve budgetcoaching: de Financieel Fit Scan

Met preventieve budgetcoaching verkleint u de kans dat uw personeel financiële problemen krijgt. Uw werknemer krijgt inzicht in zijn eigen financiën, leert hoe zijn huishoudboekje werkt en hoe hij geldproblemen kan bespreken. Tot slot bied ik hem handvatten hoe hij deze problemen zelf kan oplossen.

De Financieel Fit Scan is een vorm van preventieve budgetcoaching. Deze scan is bedoeld om inzicht te geven in de financiële situatie van uw werknemers. Zij verstrekken mij informatie over hun gezinssituatie, inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Ik neem deze informatie door en bepaal hun Financiële Fitheid.

Vervolgens ontvangt de werknemer van mij een rapport. Daarin geef ik ook adviezen over bezuinigingen, tips voor toeslagen en oplossingen voor eventuele betalingsachterstanden. U krijgt als werkgever geen inzicht in deze financiële gegevens, ze zijn bedoeld voor uw werknemer.

Toch is de Financieel Fit Scan ook voor u als werkgever zeer waardevol. Dit zijn de voordelen voor u:

 • minder kosten
 • grotere betrokkenheid bij u als werkgever
 • lager ziekteverzuim
 • minder fouten
 • betere concentratie

 In het kader van goed werkgeverschap is dit resultaat dus altijd een win-win-situatie.

Begeleiding naar schuldhulptraject

Wanneer de kosten te hoog oplopen en een werknemer in de schulden komt, kan ik hem begeleiden richting schuldhulpverlening. Maar ook na afloop van een schuldsaneringstraject bied ik ondersteuning.

Soms zijn de schulden van uw werknemer namelijk zo problematisch dat er extra hulp nodig is. In dat geval zorg ik voor begeleiding naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. U profiteert dan van maanden tijdwinst, want er gaat vaak veel tijd verloren door de complexiteit van de gemeentelijke schuldhulpaanvraag.

Mijn begeleiding bestaat uit het verzamelen van alle benodigde documenten voor het aanmelden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Werknemers raken vaak in paniek zodra ze zien wat er aan informatie nodig is voor deze aanvraag. Ze zien al gauw door de bomen het bos niet meer en haken af. Wist u dat dit ruim 30% van alle mensen met schulden overkomt? Als externe budgetcoach help ik uw werknemer om overzicht te houden.

Dankzij mijn hulp kan een schuldsaneringstraject snel van start gaan. Daarna kan ik als budgetcoach geen hulp meer bieden. Toch vertel ik u graag wat er vervolgens gebeurt. Als de werknemer wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering gaat hij een traject van drie jaar in. Op dat moment krijgt hij gelijk een bewindvoerder toegewezen. Deze betaalt de schuldeisers af. Het is de bedoeling dat de werknemer met een beperkt budget moet rondkomen, zodat hij zo veel mogelijk geld kan overmaken naar de bewindvoerder. Na drie jaar wordt de balans opgemaakt. Heeft uw werknemer aan alle eisen voldaan? Dan gaat hij een schuldenvrije toekomst tegemoet.

Nu staat uw werknemer weer op eigen benen. Hij zal zijn eigen financiën weer moeten beheren. Ineens moet hij alle vaste lasten weer zelf betalen, hoewel dat de afgelopen drie jaar voor hem gedaan is. Wellicht weet uw werknemer niet meer precies hoe dit moet. Uit onderzoek blijkt dat velen na een schuldsaneringstraject opnieuw in de problemen komen. Dit kan leiden tot stress. Met begeleiding door een budgetcoach kunt u dat voorkomen. Ik begeleid uw werknemer dan weer naar zelfredzaamheid. Het voorkomen van terugval is daarbij het voornaamste doel.

Afspraak maken?

Wilt u de mogelijkheden voor budgetcoaching voor uw werknemers bespreken? Neem dan contact op voor een afspraak. Ik vertel u graag over de mogelijkheden.