Wat kunt u verwachten wanneer u Wooldrik Budgetadvies inschakelt voor budgetcoaching? Ik vertel het u op deze pagina. U vindt hier de stappen van coaching voor ondernemers, werknemers, de Financieel Fit Scan en problematische schulden.

Werkwijze voor ondernemers

Tijdens het hele traject krijgt u professionele begeleiding. Ik leer u hoe u uw financiën onder controle houdt. Zo verkleint u de kans op een terugval.

1. Intakegesprek

In het intakegesprek vertelt u mij waarom u een budgetcoach wilt inschakelen. Dat kunnen verschillende redenen zijn. Die kunt u lezen op de pagina Budgetcoaching voor ondernemers.

2. Verzamelen van financiële gegevens

We starten het traject. Dat betekent dat ik ga kijken naar de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maanden, zowel zakelijk als privé. Achterstallige post gaan we openen en eventuele betalingsachterstanden breng ik in kaart.

3. Overzichten maken

Nu ik helder heb hoe uw financiële situatie eruit ziet, ga ik aan de slag met overzichten. Ik breng in kaart hoe het bestedingspatroon eruit ziet. Mogelijk is uw uitgavenpatroon niet in evenwicht met uw inkomsten. Daarbij kijk ik ook naar alle vaste lasten. Zo krijg ik zicht op een oplossing.

4. Leefbudget vaststellen

Als onderdeel van budgetcoaching kan ik een leefbudget opstellen. Dit is een vast bedrag per week waar u van moet leven. Hiermee komt er ruimte om uw schulden af te betalen.

5. Oplossingen

Elke financiële situatie is anders en vraagt om maatwerkoplossingen. Ik help u met het vinden van oplossingen, beantwoord uw vragen en stuur bij waar nodig.

6. Klaar voor de toekomst

We zijn aangekomen bij de laatste en belangrijkste stap in het coachingstraject. Met de tips en oplossingen kunt u nu zelfverzekerd aan de slag met uw administratie, zonder geldzorgen.

7. Nazorg

Enkele weken na het afronden van het coachingstraject maak ik nog een laatste afspraak met u. We bespreken hoe het gaat en bepalen of er nog extra handvatten nodig zijn.

Werkwijze voor werknemers

Hieronder leest u de stappen die ik onderneem in het budgetcoachingstraject voor werknemers. Wilt u meer informatie? Die vindt u op de pagina voor werknemers.

1. Intakegesprek

Het eerste intakegesprek voer ik met de werkgever. Samen bespreken we de signalen van mogelijke geldproblemen bij uw werknemer. Ik vertel wat ik voor uw werknemer kan betekenen. Hierbij komt onder meer aan bod: loonbeslag, vragen over leningen aan werknemers, voorschotten op salaris, ziekteverzuim en vermoeden van mogelijke problemen in de huiselijke sfeer.

2. Gesprek werknemer

Na het intakegesprek met de werkgever ga ik in gesprek met de werknemer met mogelijk financiële zorgen. Tijdens dit gesprek luister ik vooral en stel ik gericht vragen, zodat we samen kunnen bepalen wat er nodig is om de zorgen de baas te worden.

3. Verzamelen van financiële gegevens

De werknemer geeft mij toestemming om de financiële gegevens door te nemen. Ik breng de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maanden in kaart. Samen openen we eventuele achterstallige post. Eventuele betalingsachterstanden en/of schulden zet ik op een rij.

4. Overzichten maken

De resultaten van stap drie zet ik in overzichten. Daarmee krijg ik inzicht in het ontstaan van eventuele tekorten en ga ik op zoek naar oplossingen.

5. Leefbudget vaststellen

Om betalingsachterstanden en schulden op te lossen moet je keuzes maken. Ik help uw werknemer bij het maken van deze keuzes, bijvoorbeeld in de vorm van een leefbudget. Hiermee ontstaat er ruimte om achterstanden of schulden af te lossen.

6. Begeleiding naar zelfredzaamheid

Als budgetcoach help ik werknemers om hun eigen huishoudboekje op orde te krijgen. En dat zo te houden. Ik leer uw werknemer hoe ze het beste hun financiële huishouding kunnen voeren. Op deze manier willen we terugval voorkomen. Met alle opgedane kennis kan uw werknemer nu zelf de administratie bijhouden.

7. Nazorg

Niet onbelangrijk is de nazorg. Nadat uw werknemer zelfstandig zijn financiën beheert, maak ik na enkele weken een afspraak. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het gaat en of er nog extra handvatten nodig zijn.

Natuurlijk wilt u geldproblemen in de toekomst voorkomen. Daarom kom ik met duurzame oplossingen zoals preventieve budgetcoaching in de vorm van de Financieel Fit Scan. Hoe ik daarbij te werk ga, leest u hieronder.

Werkwijze Financieel Fit Scan voor werknemers

Met de Financieel Fit Scan voorkomt u stress en geldzorgen bij uw werknemers. Met deze preventieve budgetcoaching krijgen medewerkers inzicht in hun financiële huishouding. Daarvoor ga ik met uw werknemer in gesprek en kijk ik naar de gezinssituatie, inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Uw werknemer ontvangt vervolgens een verslag met zijn Financiële Fitheid. Daarbij geef ik de werknemer adviezen voor bezuinigingen en maak ik inzichtelijk of alle toeslagen benut worden. Met deze Financieel Fit Scan krijgt de werknemer beter inzicht in zijn eigen handelen. Het resultaat is een stabielere financiële situatie. Dit verslag is altijd vertrouwelijk. Ik verstrek het uitsluitend aan de werknemer.

Wilt u weten wat u als werkgever heeft aan de Financieel Fit Scan? Dat leest u op de pagina budgetcoaching voor werknemers.

Werkwijze problematische schulden bij werknemers

Problematische schulden kunt u vaak niet eigenhandig oplossen. In dat geval begeleid ik uw werknemer naar de gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat die de schulden mogelijk kan saneren.

1. Verzamelen van benodigde documenten

Heeft uw werknemer problematische schulden? Dan bestaat mijn begeleiding uit het verzamelen van alle noodzakelijke documenten voor het aanmelden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit kan de werknemer helpen om door te zetten voor de schuldhulpvraag.

2. Snel van start met schuldsaneringstraject

Door mijn hulp kan een schuldsaneringstraject snel van start gaan. De werknemer krijgt een bewindvoerder toegewezen die de schuldeisers afbetaalt. Na drie jaar maakt deze de balans op. Heeft uw werknemer aan de eisen voldaan? Dat is het tijd voor een schuldenvrije toekomst.

3. Hulp bij financiële zelfredzaamheid

Uw werknemer zal vanaf nu zijn eigen financiën moeten bijhouden. Dat kan lastig zijn als hij drie jaar lang van een beperkt budget heeft geleefd en alles voor hem geregeld werd. Ik kan helpen door een financieel overzicht te maken en te werken aan zelfredzaamheid.

Wilt u meer informatie over problematische schulden en wat dat voor u als werkgever betekent? Lees dan verder op de pagina Budgetcoaching voor werknemers.